concept nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concept nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concept giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concept.

Từ điển Anh Việt

 • concept

  (Tech) khái niệm, quan niệm

 • concept

  khái niệm, quan niệm

  absolute c. khái niệm tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • concept

  * kinh tế

  khái niệm

  * kỹ thuật

  khái niệm

  quan niệm

  ý niệm

  xây dựng:

  hòa nhạc (buổi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet