cape aloe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cape aloe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cape aloe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cape aloe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cape aloe

    much-branched South African plant with reddish prickly succulent leaves

    Synonyms: Aloe ferox

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).