cape town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cape town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cape town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cape town.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cape town

    port city in southwestern South Africa; the seat of the legislative branch of the government of South Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).