cape fear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cape fear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cape fear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cape fear.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cape fear

    a cape in southeastern North Carolina extending into the Atlantic Ocean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).