capercailie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capercailie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capercailie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capercailie.

Từ điển Anh Việt

  • capercailie

    * danh từ

    gà rừng