aloe ferox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloe ferox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloe ferox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloe ferox.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aloe ferox

    Similar:

    cape aloe: much-branched South African plant with reddish prickly succulent leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).