aloetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloetic.

Từ điển Anh Việt

  • aloetic

    xem aloe