aloeaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloeaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloeaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloeaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aloeaceae

    one of many families or subfamilies into which some classification systems subdivide the Liliaceae but not widely accepted

    Synonyms: family Aloeaceae, aloe family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).