bitter magnet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bitter magnet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bitter magnet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bitter magnet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bitter magnet

    * kỹ thuật

    nam châm Bitter