bitter-sweet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bitter-sweet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bitter-sweet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bitter-sweet.

Từ điển Anh Việt

 • bitter-sweet

  /'bitəswi:t/

  * tính từ

  vừa ngọt, vừa đắng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  * danh từ

  dư vị vừa ngọt, vừa đắng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bitter-sweet

  * kinh tế

  vị ngọt đắng