biological time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biological time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biological time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biological time.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • biological time

    the time of various biological processes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).