armored switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armored switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armored switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armored switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • armored switch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy ngắt (điện) bọc thép