armored lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armored lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armored lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armored lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • armored lining

    * kỹ thuật

    lớp bọc thép

    lớp lót thép