amend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amend.

Từ điển Anh Việt

 • amend

  /ə'mend/

  * ngoại động từ

  sửa cho tốt hơn, làm cho tốt hơn; cải thiện

  to amend one's way of living: sửa đổi lối sống

  bồi bổ, cải tạo (đất)

  to amend land: bồi bổ đất

  sửa đổi, thay đổi (văn kiện pháp lý); bổ sung (chỗ thiếu sót, sai lầm trong một văn kiện...)

  to amend a law: bổ sung một đạo luật

  * nội động từ

  trở nên tốt hơn, cải tà quy chánh

  (từ cổ,nghĩa cổ) bình phục, hồi phục sức khoẻ

 • amend

  (Tech) tu chính (đ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amend

  * kinh tế

  bổ sung

  sửa đổi

  thay đổi

  tu chính

  * kỹ thuật

  chấm dứt dị thường

  hoàn thiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet