alternating current source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternating current source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternating current source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternating current source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternating current source

    * kỹ thuật

    điện:

    nguồn (điện) xoay chiều