alignment tapping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alignment tapping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alignment tapping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alignment tapping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alignment tapping

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự cắt ren đồng trục