alignment pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alignment pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alignment pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alignment pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alignment pin

    * kỹ thuật

    chốt đối chiếu