alignment of tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alignment of tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alignment of tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alignment of tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alignment of tunnel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự định tuyến đường hầm