alignment of road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alignment of road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alignment of road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alignment of road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alignment of road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vạch tuyến đường