alert table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alert table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alert table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alert table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alert table

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bảng báo động

  điện tử & viễn thông:

  bảng sự cố