agra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agra

    a city in northern India; former capital of the Mogul empire; site of the Taj Mahal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).