agrarian economics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrarian economics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrarian economics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrarian economics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agrarian economics

    * kinh tế

    kinh tế học nông nghiệp