agrarian population nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrarian population nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrarian population giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrarian population.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agrarian population

    * kinh tế

    dân số nông nghiệp