agrarian revolution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrarian revolution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrarian revolution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrarian revolution.

Từ điển Anh Việt

  • Agrarian revolution

    (Econ) Cách mạng nông nghiêp.

    + Tình huống trong đó sản lượng nông nghiệp tăng lên rõ rệt nhờ những thay đổi về tổ chức và kỹ thuật.