agrarian socialism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrarian socialism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrarian socialism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrarian socialism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agrarian socialism

    * kinh tế

    chủ nghĩa xã hội nông nghiệp