agrarian and industrial settlement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrarian and industrial settlement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrarian and industrial settlement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrarian and industrial settlement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agrarian and industrial settlement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thị trấn nông-công nghiệp