agrapha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrapha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrapha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrapha.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agrapha

    sayings of Jesus not recorded in the canonical Gospels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).