aggregate processing plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggregate processing plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggregate processing plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggregate processing plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aggregate processing plant

  * kỹ thuật

  nhà máy cốt liệu

  xây dựng:

  nhà máy cán truyền

  điện tử & viễn thông:

  nhà máy cán tuyền