adult nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adult nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adult giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adult.

Từ điển Anh Việt

 • adult

  /'ædʌlt/

  * danh từ

  người lớn, người đã trưởng thành

  * tính từ

  trưởng thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet