adulterate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adulterate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adulterate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adulterate.

Từ điển Anh Việt

 • adulterate

  /ə'dʌltərit/

  * tính từ

  có pha (rượu)

  giả, giả mạo (vật)

  ngoại tình, thông dâm

  * ngoại động từ

  pha, pha trộn

  to adulterate milk with water: pha sữa với nước

  àm giả mạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adulterate

  mixed with impurities

  Synonyms: adulterated, debased

  Similar:

  load: corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones

  adulterate liquor

  Synonyms: stretch, dilute, debase