pornographic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pornographic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pornographic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pornographic.

Từ điển Anh Việt

 • pornographic

  /,pɔ:nə'græfik/

  * tính từ

  khiêu dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pornographic

  designed to arouse lust

  pornographic films and magazines

  adult movies

  Synonyms: adult