additional service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • additional service

  * kỹ thuật

  dịch vụ bổ sung

  nghiệp vụ cộng thêm (vào)

  điện tử & viễn thông:

  dịch vụ cộng thêm (vào)