additionally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additionally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additionally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additionally.

Từ điển Anh Việt

 • additionally

  * phó từ

  thêm nữa, ngoài ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • additionally

  in addition, by way of addition; furthermore

  he serves additionally as the CEO

  Synonyms: to boot