trà trong Tiếng Anh là gì?

trà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trà

  tea

  cây trà tea plant

  trà sữa tea with wilk

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trà

  * noun

  tea, tea-plant

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trà

  tea, tea-plant