trà nụ trong Tiếng Anh là gì?

trà nụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà nụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà nụ

    tea buds