trà đạo trong Tiếng Anh là gì?

trà đạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà đạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà đạo

    tea ceremony; chanoyu

    trà đạo nhật bản japanese tea ceremony