trà tàu trong Tiếng Anh là gì?

trà tàu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà tàu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà tàu

    china tea