trà mi trong Tiếng Anh là gì?

trà mi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà mi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà mi

    rose-tree; rose-bush; camellia

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trà mi

    rose-tree, rose-bush, camellia