tiền cọc trong Tiếng Anh là gì?

tiền cọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiền cọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tiền cọc

  deposit

  đặt tiền cọc xem đặt cọc

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tiền cọc

  * noun

  deposit

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tiền cọc

  deposit