nhất định thua trong Tiếng Anh là gì?

nhất định thua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhất định thua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhất định thua

    * ttừ

    losing