nệm trong Tiếng Anh là gì?

nệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nệm

  * dtừ

  mattress; cushion

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nệm

  * noun

  bed; mattress

  nệm hơi: air-bed

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nệm

  bed, mattress, padded seat cushion