nệm nhồi bông len phế phẩm trong Tiếng Anh là gì?

nệm nhồi bông len phế phẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm nhồi bông len phế phẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm nhồi bông len phế phẩm

    * dtừ

    flock-bed