nệm lò xo trong Tiếng Anh là gì?

nệm lò xo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm lò xo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm lò xo

    * dtừ

    spring mattress