nạo vét trong Tiếng Anh là gì?

nạo vét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo vét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nạo vét

  * dtừ

  dredge; scrape off, scrape/scratch out; dredge

  nạo vét lòng sông dredge the river bed

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nạo vét

  * verb

  to dredge

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nạo vét

  to dredge