nạo thìa trong Tiếng Anh là gì?

nạo thìa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo thìa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạo thìa

    * dtừ

    curettage

    * ngđtừ

    curette