nạo ra trong Tiếng Anh là gì?

nạo ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạo ra

    * dtừ

    scraping

    * thngữ

    to grind out