nã liên hồi trong Tiếng Anh là gì?

nã liên hồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã liên hồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nã liên hồi

    * dtừ

    hammering

    * thngữ

    to hammer away