nã dồn dập trong Tiếng Anh là gì?

nã dồn dập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã dồn dập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nã dồn dập

    * dtừ

    hammering

    * thngữ

    to hammer away