nã đại bác trong Tiếng Anh là gì?

nã đại bác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã đại bác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nã đại bác

    * đtừ cannonade

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nã đại bác

    to fire at with guns