gắng trong Tiếng Anh là gì?

gắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gắng

  * đtừ

  to endeavour; to strive

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gắng

  * verb

  to endeavour; to strive

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gắng

  to try, strive, endeavor